Czech Trade International s.r.o. - In der Welt zu Hause
GemanyTrade International - GemanyTrade Gemany
informationen über

COMPANY INFORMATION

Company Name

Czech Trade International s.r.o.

IČ: 36 698 776
DIČ: SK2022277620
Vedená u Okresného súdu v Bratislave 1, vložka číslo 43111 / B

Sídlo spoločnosti

Svetlá 1
811 02 Bratislava
Slovakia

web: www.handelvz.de
e-mail:Copyright © 2004 - 2023 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.